Mijn Leeromgeving

Een gestructureerd proces en inzicht voor leerling en docent

Mijn Leeromgeving faciliteert het onderwijsleerproces. Het is een werkomgeving voor zowel leerlingen als docenten. Scholen gebruiken Mijn Leeromgeving voor lessen in het algemeen, profielwerkstuk, CKV-dossier, LOB, plusdocument, gepersonaliseerd leren en het leesdossier.

Mijn Leeromgeving hebben wij ontwikkeld samen met docenten en vanuit de gezamenlijke visie dat onderwijs om de inhoud moet gaan, bij voorkeur in een uitdagende omgeving. De focus voor docenten ligt op de inhoudelijke begeleiding van leerlingen. Mijn Leeromgeving faciliteert daarbij op gestructureerde wijze dit leerproces voor zowel leerlingen als docenten. Alles rondom lessen, werkstukken, portfolio’s, opdrachten en gepersonaliseerd leren maakt Mijn Leeromgeving met één login beschikbaar.

Werkstukken

Voor alle werkstukken, ongeacht het vak, is Mijn Leeromgeving voor leerlingen de ideale manier om (samen) te werken en alle benodigde informatie te verzamelen. Docenten monitoren de voortgang van hun leerlingen en hebben de mogelijkheid de werkstukken te beoordelen en te voorzien van feedback.

Profielwerkstuk

Via Mijn Leeromgeving werken leerlingen aan hun profielwerkstuk onder toeziend oog van de begeleidend docent en houden tevens hun logboek en bronnenlijst bij. De coördinator heeft volledig overzicht over de groepen en alle werkstukken. De docenten monitoren de voortgang van hun groepjes en geven feedback. Het grote voordeel is dat werkelijk alles wat je nodig hebt in één omgeving te vinden is, ook de schooleigen documenten, het stappenplan en het beoordelingsformulier.


Samenstellen groepen
Mijn Leeromgeving biedt een speciale tool voor het samenstellen van pws-groepjes en het koppelen van docenten en leerlingen.

 

Werkboek
Voor de scholen die graag de leerlingen uitrusten met voldoende kennis met betrekking tot het profielwerkstuk biedt Apprentice samen met Introscience het “Werkboek Profielwerkstuk” aan.

“Apprentice XM gebruiken wij sinds twee jaar naar tevredenheid voor onze profielwerkstukken. Ten opzichte van andere systemen biedt Apprentice voordelen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, interne communicatie en klantenservice. Inmiddels gebruiken wij Apprentice ook voor andere werkstukken.”
Koert Elzinga, adjunct directeur, Merlet College Mill

Portfolio

Het Portfolio in Mijn Leeromgeving kan voor diverse vakken en op verschillende manieren worden ingezet. In het portfolio kan de docent eenvoudig eigen opdrachten aanmaken en deze op het gewenste moment beschikbaar stellen aan de leerlingen.

CKV

Binnen de aangegeven domeinen is elke school vrij om het CKV dossier vorm te geven. Een van de mogelijkheden is om het CKV-dossier via het portfolio samen te stellen. Docenten kunnen zelf (eigen) opdrachten verwerken en beschikbaar stellen.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van onze zorgvuldig samengestelde database met CKV-opdrachten.

“Je kan de voortgang prachtig bewaken, de afspraken staan steeds vermeld en het logboek wordt door de docenten erg gewaardeerd”.
Egbert Jacobs, teamleider TTO bovenbouw en vwo, Wateringse Veld College

 

LOB

Voor LOB heeft u de vrijheid om eigen opdrachten of om bestaande methodes te verwerken in Mijn Leeromgeving. Wij werken samen met verschillende partners op dit vlak, waaronder De Wereld van LOB. Deze methode is beschikbaar voor u in Mijn Leeromgeving. U kunt dus het LOB-dossier voor uw leerlingen naar eigen inzicht optimaal inrichten.

Plusdocument

Afhankelijk van de eisen en wensen van de school kan het Plusdocument in allerlei mogelijke vormen worden gemaakt (denk hierbij ook aan het Montessoricertificaat). Uiteraard kan het op elk gewenst moment voor één of meerdere leerlingen tegelijk worden geprint.

Leesdossier

Voor alle talen op school bestaat in Mijn Leesdossier de mogelijkheid om per leerling zijn of haar eigen leesdossier op te bouwen. Wij kijken samen met u hoe dit bij u op school geregeld is en hoe we dit het beste kunnen vertalen naar Mijn Leeromgeving. Veel scholen maken hier al gebruik van, elk op hun eigen manier.

Gepersonaliseerd leren

Samen met docenten hebben we een “Quest” ontwikkeld, die voor elk vak ingezet kan worden. Leerlingen doorlopen diverse levels met opdrachten. De leerlingen bepalen zelf welke opdrachten ze kiezen. Aan de hand van metadatering krijgen leerlingen vervolgopdrachten aangeboden. Uiteindelijk bereikt iedere leerling het einddoel. Slechts de afgelegde weg daar naar toe zal voor iedere leerling anders zijn.

Leerlingen raken erg betrokken bij het vak en de opdrachten onder andere door de gamification van de tool.

De Complete Les

Lesgeven is een kunst en een complete les voldoet aan een aantal eigenschappen. Met De Complete Les worden die eigenschappen zo aangeboden dat een docent eenvoudig een complete les kan geven. Gebruiksgemak staat voorop.
De aangeboden lesstructuur helpt de docent alle aspecten van een goede les te presenteren. Maar de docent blijft bepalen wat, wanneer en hoe het werk wordt gedaan. De docent bepaalt en De Complete Les helpt de docent.
Naast een leidraad voor de les, biedt De Complete Les meerdere handige tools die in een les gebruikt kunnen worden. Ook kan de docent zelf grotendeels de inrichting bepalen. Het aanpassen aan je eigen vakgebied is een groot pluspunt van De Complete Les. Ook het differentiëren en het gebruik van verschillende activerende werkvormen in de les is geïntegreerd in het programma.

Ondersteuning

Apprentice ontzorgt scholen gedurende het gehele proces zoveel mogelijk. Bij aanvang van het werken in Mijn Leeromgeving ontvangen de docenten een persoonlijke instructie, zodat zij hier optimaal gebruik van kunnen maken. Na een korte instructie voor docenten en leerlingen kunnen zij zelf direct aan de slag met hun eigen werkstuk.

Wij staan klaar bij vragen van zowel docent als leerling.

“Je kan de voortgang prachtig bewaken, de afspraken staan steeds vermeld en het logboek wordt door de docenten erg gewaardeerd”.
Egbert Jacobs, teamleider TTO bovenbouw en vwo, Wateringse Veld College

 

Meer informatie?

Wil je meer weten over Mijn Leeromgeving en wat wij bij jou op school kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op door het formulier in te vulllen.