Mijn Leeromgeving

Een gestructureerd proces en inzicht voor leerling en docent

Mijn Leeromgeving faciliteert het onderwijsleerproces. Het is een werkomgeving voor zowel leerlingen als docenten. Scholen gebruiken Mijn Leeromgeving voor lessen in het algemeen, profielwerkstuk, CKV-dossier, LOB, plusdocument, gepersonaliseerd leren en het leesdossier.

Mijn Leeromgeving hebben wij ontwikkeld samen met docenten en vanuit de gezamenlijke visie dat onderwijs om de inhoud moet gaan, bij voorkeur in een uitdagende omgeving. De focus voor docenten ligt op de inhoudelijke begeleiding van leerlingen. Mijn Leeromgeving faciliteert daarbij op gestructureerde wijze dit leerproces voor zowel leerlingen als docenten. Alles rondom lessen, werkstukken, portfolio’s, opdrachten en gepersonaliseerd leren maakt Mijn Leeromgeving met één login beschikbaar.

Profielwerkstuk

Via Mijn Leeromgeving werken leerlingen aan hun profielwerkstuk onder toeziend oog van de begeleidend docent. De coördinator heeft overzicht over de groepen en alle werkstukken. Het voordeel is dat alles wat je nodig hebt in één online omgeving te vinden is.

    Online samenstellen en goedkeuren van groepjes
    Monitoren van voortgang en geven van feedback
    Koppeling met Office365, Google Docs of onze eigen editor
    Tijdbesparing door gestroomlijnd proces
    Tools voor leerlingen o.a. bronnenlijst en logboek
    Digitaliseren van schooleigen beoordeling of rubric
    Flexibel en op maat in te richten

Werkboek Profielwerkstuk

Samen met Introscience bieden wij scholen die hun leerlingen willen uitrusten met voldoende kennis rondom onderzoeksvaardigheden het werkboek Profielwerkstuk aan. Dit werkboek leidt leerlingen aan de hand van oefenopgaven stap voor stap door het hele (denk) proces en het praktisch uitwerken van hun profielwerkstuk.

Portfolio

Het Portfolio in Mijn Leeromgeving kan voor diverse vakken en op verschillende manieren worden ingezet. In het portfolio kan je eenvoudig eigen opdrachten aanmaken en deze op het gewenste moment beschikbaar stellen aan de leerlingen.

    Eenvoudige nakijktool
    Werkdruk verlagend
    Geschikt voor alle soorten opdrachten en bestandstypen
    Geschikt voor alle vakken
    Methodeflexibel

CKV

Binnen de aangegeven domeinen is elke school vrij om het CKV dossier vorm te geven. Een van de mogelijkheden is om het CKV-dossier via het portfolio samen te stellen. Docenten kunnen zelf (eigen) opdrachten verwerken en beschikbaar stellen.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van onze zorgvuldig samengestelde database met CKV-opdrachten.

“Je kan de voortgang prachtig bewaken, de afspraken staan steeds vermeld en het logboek wordt door de docenten erg gewaardeerd”.
Egbert Jacobs, teamleider TTO bovenbouw en vwo, Wateringse Veld College

 

Gepersonaliseerd leren

Educatieve Game-Omgeving Quest is samen met docenten ontwikkeld. Leerlingen doorlopen levels en kiezen opdrachten. Aan de hand van metadatering krijgen leerlingen vervolgopdrachten aangeboden tot ieder het einddoel zal bereiken.

    Individuele leerroute
    Stimuleert betrokkenheid
    Geschikt voor alle bestandstypen
    Geschikt voor alle vakken
    Methodeflexibel

LOB

Voor LOB heeft u de vrijheid om eigen opdrachten of om bestaande methodes te verwerken in Mijn Leeromgeving. Wij werken samen met verschillende partners op dit vlak, waaronder De Wereld van LOB. Deze methode is beschikbaar voor u in Mijn Leeromgeving. U kunt dus het LOB-dossier voor uw leerlingen naar eigen inzicht optimaal inrichten.

Leesdossier

Voor alle talen op school bestaat in Mijn Leesdossier de mogelijkheid om per leerling zijn of haar eigen leesdossier op te bouwen. Wij kijken samen met u hoe dit bij u op school geregeld is en hoe we dit het beste kunnen vertalen naar Mijn Leeromgeving. Veel scholen maken hier al gebruik van, elk op hun eigen manier.

Plusdocument

Afhankelijk van de eisen en wensen van de school kan het Plusdocument in allerlei mogelijke vormen worden gemaakt (denk hierbij ook aan het Montessoricertificaat). Uiteraard kan het op elk gewenst moment voor één of meerdere leerlingen tegelijk worden geprint.

De Complete Les

Lesgeven is een kunst en een complete les voldoet aan een aantal eigenschappen. Met De Complete Les worden die eigenschappen zo aangeboden dat een docent eenvoudig een complete les kan geven. Gebruiksgemak staat voorop.
De aangeboden lesstructuur helpt de docent alle aspecten van een goede les te presenteren. Maar de docent blijft bepalen wat, wanneer en hoe het werk wordt gedaan. De docent bepaalt en De Complete Les helpt de docent.
Naast een leidraad voor de les, biedt De Complete Les meerdere handige tools die in een les gebruikt kunnen worden. Ook kan de docent zelf grotendeels de inrichting bepalen. Het aanpassen aan je eigen vakgebied is een groot pluspunt van De Complete Les. Ook het differentiëren en het gebruik van verschillende activerende werkvormen in de les is geïntegreerd in het programma.

Ondersteuning

Apprentice ontzorgt scholen gedurende het gehele proces zoveel mogelijk. Bij aanvang van het werken in Mijn Leeromgeving ontvangen de docenten een persoonlijke instructie, zodat zij hier optimaal gebruik van kunnen maken. Na een korte instructie voor docenten en leerlingen kunnen zij zelf direct aan de slag met hun eigen werkstuk.

Wij staan klaar bij vragen van zowel docent als leerling.

“Je kan de voortgang prachtig bewaken, de afspraken staan steeds vermeld en het logboek wordt door de docenten erg gewaardeerd”.
Egbert Jacobs, teamleider TTO bovenbouw en vwo, Wateringse Veld College

 

Meer informatie?

Wil je meer weten over Mijn Leeromgeving en wat wij bij jou op school kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op door het formulier in te vulllen.